Gall Caerwedros gyfeirio at un o sawl lle yng Nghymru