Canolfan Grefft Rhuthun

amgueddfa yn Rhuthun
Y cwrt neu'r fuarth mewnol, wedi'r ailwampiad.

Saif Canolfan Grefftau Rhuthun yn nhref Rhuthun, Sir Ddinbych. Mae ganddi ddeg stiwdio, a chrefftwr ym mhob un wrth eu gwaith yn chwythu gwydr, atgyweirio dodrefn, trin clai ayb.

Dymchwelwyd y ganolfan wreiddiol yn 2007 a chodwyd yr un presennol yng Ngorffennaf 2008; roedd y gost o'i chodi yn 4.3 miliwn o bunnoedd. Fel rhan o'r cynllun hwn codwyd hefyd le bwyta a galeri i arddangos gwaith celf a siop fechan. Mae yma hefyd ganolfan ymwelwyr o fewn y ganolfan.[1]

CyfeiriadauGolygu