Prif ystyr y gair cast yn Gymraeg yw "ystryw". Gallai gyfeirio yn ogystal at un o sawl peth: