Cyfnod ym mywyd ambell pryfyn ydy chwiler neu biwpa pan fo'n creu sach neu orchudd allanol i'w amddiffyn tra fo'n metamorffio y tu fewn iddo. Daw'r gair "piwpa" o'r Lladin "pupa", sy'n golygu "dol".

Chwiler y Melolontha melolontha.
Y Papilio dardanus yn dod allan o'i biwpa.

Mae pedwar cyfnod yng nghylchred bywyd gloÿnnod byw a gwyfynod: ŵy, lindysyn, chwiler ac oedolyn.

Pan fo pryfyn sy'n sy'n perthyn i urdd y Lepidoptera (er enghraifft, y pili pala)'n gwneud hyn fe'i gelwir hefyd yn gwd crisialis, neu "tymblyr" yn nheulu'r Culicidae (er enghraifft, y mosgitos).

Gweler hefyd golygu