Agor y brif ddewislen
Golygfa ar Graig-glais, yn y pellter, dros draeth Aberystwyth.

Gallt yw Craig-glais (Saesneg: Constitution Hill) sy'n sefyll ar lan Bae Ceredigion ar ymyl ogleddol tref Aberystwyth, Ceredigion.

Dringir yr allt gan Reilffordd y Graig, rheilffordd ffwniciwlar serth sy'n atyniad twristaidd ers dros gan mlynedd. Rhed Llwybr Troed Clarach dros y Graig i gysylltu Aberystwyth â Chlarach yn ymyl Y Borth.[1] Ar ben y Graig ceir gorsaf uchaf Rheilffordd y Graig, camera obscura a chaffi.

Ceir clogwynni trawiadol uwchben y môr, yn cynnwys Craig-y-fulfran. O ben Craig-glais ceir golygfeydd eang dros Fae Ceredigion, o benrhyn Llŷn a bryniau Eryri yn y gogledd i lawr i ogledd Sir Benfro yn y de.

Wrth droed y Graig, ar Bromenâd Aberystwyth, ceir traddodiad 'cicio'r bar' lle bydd trigolion y dre, myfyrwyr ac ymwelwyr yn cyffwrdd â neu gicio trawst y canllaw gyda gwadn eu troed.

CyfeiriadauGolygu