Crwydraeth

(Ailgyfeiriad o Crwydryn)

Sefyllfa o dlodi a digartrefedd o ganlyniad i ddiffyg incwm sy'n arwain person i grwydro yw crwydraeth, crwydreiaeth, neu grwydredigaeth. Gelwir person yn y fath sefyllfa yn grwydryn (lluosog: crwydriaid). Yn aml bydd crwydryn yn cardota er mwyn ceisio cael arian neu fwyd. Yn hanesyddol ac yn y byd modern y bu crwydraeth yn drosedd mewn y nifer o diriogaethau.

Y Ferch Ddall gan John Everett Millais, paentiad o gerddorion crwydrol

Gweler hefyd

golygu