Cymdeithas Clwb Cymraeg Caerdydd

Sefydlwyd Cymdeithas Clwb Cymraeg Caerdydd ar ôl cyfarfod a gynhaliwyd yn Nhŷ'r Cymry ym 1979 pan siaradodd Huw Phillips am glybiau aelodau. Bwriad y Gymdeithas, fel yr amlygir yn ei enw, oedd sefydlu clwb Cymraeg yn y ddinas. Gwireddwyd ei nod pan agorodd Clwb Ifor Bach.

Cymdeithas Clwb Cymraeg Caerdydd
Cerdyn aelodaeth aelod cyntaf Cymdeithas Clwb Cymraeg Caerdydd