Cymdeithas y Mabinogi

Cymdeithas y Mabinogi yw cymdeithas Cymry Prifysgol Caergrawnt.

Cymdeithas Saesneg yw hi, yn hytrach na'r Chymraeg ei chwaer-gymdeithas, Cymdeithas Dafydd ap Gwilym yn Rhydychen.

Amcanion golygu

Mae'r gymdeithas yn anwleidyddol ac yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) a'i phrif amcanion yw i hyrwyddo a meithrin diddordeb yng Nghymru, yr Iaith Gymraeg a materion Cymreig.

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw aelod o Brifysgol Caergrawnt, ac unrhyw un arall sydd â diddordeb (yn amodol ar ganiatâd y pwyllgor).

Dolenni allanol golygu