Cymdeithas yr Actorion Sgrîn

Mae Cymdeithas yr Actorion Sgrîn (CAS) yn undeb llafur Americanaidd sy'n cynrychioli dros 120,000 o berfformwyr ffilm a teledu a pherfformwyr cefndirol yn fyd-eang. Yn ôl Datganiad o Fwriad CAS, nod y Gymdeithas yw i: negydu a gwireddu cytundebau sy'n sefydlu lefelau priodol o iawndal, budd-daliadau ac amodau gwaith ar gyfer ei aelodau; caslgu iawndal i'w haelodau os gaiff perfformiadau wedi'u recordio eu ecsploitio ac sicrhau nad yw'r perfformiadau hynny'n cael eu defnyddio heb ganiatad; i gynnal a hybu cyfleoedd gwaith i'w aelodau.

Sefydlwyd y Gymdeithas ym 1933 er mwyn atal actorion Hollywood rhag cael eu gorfodi i arwyddo cytundebau am nifer o flynyddoedd gyda'r prif stiwdios ffilmau. Nid oedd nifer o'r cytundebau hyn yn cynnwys cyfyngiadau ar oriau gweithio neu lleiafswm seibiau, ac yn aml byddent yn cael eu hadnewyddu'n otomatig ar ddymuniad y stiwdio. Roedd y cytundebau hyn yn enwog am ganiatau i'w stiwdios reoli bywydau cyhoeddus a phersonol y perfformwyr a fyddai'n eu harwyddo, ac gan amlaf, nid oedd modd i'r perfformiwr ddianc o'r cytundeb.