Cymeriadau chwedlonol

Ceir cymeriadau chwedlonol (cymeriadau fel arwyr, duwiau a duwiesau llai, bodau arallfydol, etc) mewn sawl traddodiad: