Cymorth:IPA ar gyfer Almaeneg

(Ailgyfeiriad o Cymorth:IPA for German)

Mae'r siart isod yn dangos sut mae'r IPA (International Phonetic Alphabet) yn cynrychioli'r Almaeneg.

Cytseiniaid
IPA Enghraifft Sain
ynganiad: [b] Ball[1] ball
ynganiad: [ç] ich, durch hyll
ynganiad: [d] dann[1] dafad
ynganiad: [f] Fass, Vogel fan
ynganiad: [ɡ] Gast[1] 'gogoledd
ynganiad: [h] hat het
ynganiad: [j] ja iâr
ynganiad: [k] kalt car
ynganiad: [l] Last lemon
ynganiad: [m] Mast mynnu
ynganiad: [n] Naht neges
ynganiad: [ŋ] lang llong
ynganiad: [p] Pakt porffor
ynganiad: [pf] Pfahl tebyg i cupfull (Saesneg)
ynganiad: [ʁ] Rast[2] yn debyg iawn i'r ch Gymraeg
ynganiad: [ʀ]
ynganiad: [r] yn debyg i t' fel yn twmffat
ynganiad: [s] Hast mast
ynganiad: [ʃ] schal, Stein shop
ynganiad: [t] Tal tôn
ynganiad: [ts] Zahl atsain
ynganiad: [] Matsch cwts
ynganiad: [v] was Y Faenol
ynganiad: [x] Bach[3] coch
ynganiad: [z] Hase[1] Sais
ynganiad: [ʔ] beamtet[4]
(ynganiad: [[bəˈʔamtət]])
the glottal stop in uh-oh!
Cytsain annaturiol
ynganiad: [] Dschungel[1] jam
ynganiad: [ʒ] Genie[1] llysiau
Stress
ynganiad: [ˈ] Bahnhofstraße
(ynganiad: [[ˈbaːnhoːfˌʃtʁaːsə]])
fel yn y gair battleship ynganiad: [/]ˈbætəlˌʃɪpynganiad: [/]
ynganiad: [ˌ]
Llafariaid
IPA Examples Sain
Monophthongs
ynganiad: [a] Dach cap
ynganiad: [] Bahn cap
ynganiad: [] Beet ffein
ynganiad: [ɛ] Bett, hätte pen
ynganiad: [ɛː] wähle[5] gweiddi
ynganiad: [] viel ffin
ynganiad: [ɪ] bist ffynn
ynganiad: [] Boot tebyg i law (Saesneg)
ynganiad: [ɔ] Post pot (ynganiad deheuol)
ynganiad: [øː] Öl tebyg i hurt (Saesneg)
ynganiad: [œ] göttlich tebyg i hurt (Saesneg)
ynganiad: [] Hut llw
ynganiad: [ʊ] Putz gwn
ynganiad: [] Rübe chwiw
ynganiad: [ʏ] füllt fel yr uchod ond yn fyrrach
Diphthongs
ynganiad: [] weit trai
ynganiad: [] Haut llawn
ynganiad: [ɔʏ] Heu, Räuber tebyg i boy (Saesneg)
Vowel reduction
ynganiad: [ɐ] Ober[2] fun
ynganiad: [ə] halte coma
Semivowels
ynganiad: [ɐ̯] Uhr[2] coma
ynganiad: [] Studie crio
ynganiad: [] aktuell diwrnod
Non-native vowels[6]
ynganiad: [e] Methan (short ynganiad: [[eː]])
ynganiad: [i] vital cyfri (byr ynganiad: [[iː]])
ynganiad: [o] Moral (byr ynganiad: [[oː]])
ynganiad: [ø] Ökonom (byr ynganiad: [[øː]])
ynganiad: [u] kulant (byr ynganiad: [[uː]])
ynganiad: [y] Psychologie (byr ynganiad: [[yː]])
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 The German lenis consonants ynganiad: [[b d ɡ z ʒ dʒ]] are often pronounced without voice as ynganiad: [[b̥ d̥ ɡ̊ z̥ ʒ̊ d̥ʒ̊]]. In Southern German, the voiceless pronunciation prevails.
  2. 2.0 2.1 2.2 Amrywir sain yr ynganiad: [/r/] mewn Almaaeneg yn ôl ardal: ynganiad: [[r]] yn y Swistir a ynganiad: [[ʁ]] a ynganiad: [[ʀ]] yn yr Almaen ble mae ynganiad: [/r/] yn debycach i ynganiad: [[ɐ̯]] ar ôl llafariaid a seinir ynganiad: [/ər/] fel ynganiad: [[ɐ]]
  3. ynganiad: [/x/] is realized as a uvular fricative Nodyn:IPAblink after ynganiad: [/a/, /aː/], and often ynganiad: [/ʊ/], ynganiad: [/ɔ/], and ynganiad: [/aʊ/].
  4. In many varieties of German except for Swiss Standard German, all initial vowels are preceded by Nodyn:IPAblink.
  5. ynganiad: [[ɛː]] - sy'n cael ei gyfnewid gyda ynganiad: [[eː]].
  6. [e i o ø u y], the short versions of the long vowels [eː iː oː øː uː yː], are used in unstressed syllables before the accented syllable and occur only in loanwords. In native words, the accent is generally on the first syllable, and there are no syllables before the accent besides prepositional prefixes.

Llyfryddiaeth Golygu

[[en:Help:IPA for German