Cytsain amcanedig ochrol

Mae cytsain ffrithiol ochrol yn: