Cytsain ffrithiol ochrol

Mae cytsain ffrithiol ochrol yn: