Rhanbarth daearyddol yn Asia yw De-ddwyrain Asia. Mae'n cynnwys rhan o dir mawr Asia a rhai miloedd o ynysoedd. Mae gwledydd De-ddwyrain Asia fel a ganlyn:

dde

Mae gan y rhanbarth arwynebedd o tua 4 miliwn km² a phoblogaeth o dros 550 miliwn. O'r rhain, mae un rhan o bump (110 milwn) yn byw ar ynys Jawa, sy'n rhan o Indonesia.

Gweler hefyd

golygu