De Winton

cwmni o beiriannwyr o Gaernarfon

Cwmni o beirianwyr yng Nghaernarfon, Gwynedd, oedd De Winton & Co (1854-1901). Roedd y cwmni yn arbenigo mewn cynhyrchu trenau ager ac offer peiriannol arall ar gyfer diwydiant llechi Cymru.

De Winton
Math
busnes
Sefydlwyd1854
Daeth i ben1901
PencadlysCaernarfon
Ffowndri De Winton ger y cei yng Nghaernarfon.

Sefydlwyd y cwmni ger y cei llechi yng Nghaernarfon gan Owen Thomas yn y 1840au. Yn ddiweddarach aeth i bartneriaeth a Jeffreys Parry de Winton, a datblygodd y cwmni fel yr Union Foundry. Yn 1870 adeiladodd De Winton beiriannau newydd i Chwarel Dinorwig, yn cynnwys yr olwyn ddŵr fwyaf yn y Deyrnas Unedig, dros 50 troedfedd ar ei thraws. Gellir gweld y peiriannau i gyd a'r olwyn ddŵr yn Amgueddfa Lechi Cymru ger Llanberis.

Heblaw offer ar gyfer y chwareli llechi, roeddynt yn cynhyrchu offer i adeiladwyr llongau, yn cynnwys peiriannau ar gyfer llongau. Roeddynt hefyd yn cynhyrchu peiriannau ager sefydlog.