Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994

creu strwythur llywodraeth leol presennol yng Nghymru o 22 ardal awdurdod unedol (prif ardaloedd) a diddymu strwythur dwy haen flaenorol siroedd ac ardaloedd

Deddf gan Senedd y Deyrnas Unedig a ddiwygiodd llywodraeth leol yng Nghymru yw Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994.

Ceredigion fel un o 22 awdudod lleol sir a grewyd gan Ddeddf 1994

Creodd y Deddf y strwythur llywodraeth leol gyfredol yng Nghymru o 22 o awdurdodau unedol, a diddymodd strwythur dwy-haen flaenorol a oedd wedi'i greu o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 o siroedd a dosbarthau. Daeth i rym ar 1 Ebrill 1996.