Defnyddiwr:Arwel Parry/Lecsicon cyfrifiadurol Saesneg-Cymraeg

Dyma restr o dermau Cymraeg sydd yn cael eu defnyddio ar gyfer y cyfrifiadur.

 • alias ffugenw
 • anchor angor
 • anonymous FTP FTP anhysbys
 • app-on-tap cymhwysiad-ar-alwad
 • app (mobile app) cymhwysiad symudol
 • archive archif
 • authentication dilysiad
 • backbone meingefn
 • bandwidth lled band
 • bookmark nod tudalen
 • broadband band eang
 • browser porwr / porydd
 • bug gwall
 • bulleted list rhestr pwyntiau
 • bulletin board system (BBS) Negesfwrdd / system bwrdd negeseuon / Bwrdd Negesu
 • checkbox blwch dewis
 • clickable image map delwedd map cliciadwy
 • client cleient
 • configure ffurfweddu
 • cookie cwci
 • cross-post traws-bostio
 • cyberspace rhithfod / seiberofod
 • database cronfa (cronfeydd)/cronfa data/bas data
 • database front end pen-blaen bas data
 • data traffic traffig data
 • debugger dadfygiwr
 • dial-up account cyfri deialu
 • dedicated line llinell barhaol / llinell union / llinell neilltuedig
 • default rhagosedig
 • digital divide y llen ddigidol
 • domain name enw parth
 • domain name system (DNS) system enw parth (SEP)
 • [to] download llwytho i lawr, lawrlwytho
 • e-commerce masnach electronig, e-fasnach
 • electronic mail (e-mail) post electronig (e-bost)
 • electronic mall siop electronig / farchnad electronig/rhithwir
 • electronic storefront blaen siop electronig
 • electronic village hall neuadd bentref ddigidol
 • embedded [hyperlink] gorgyswllt (planedig)
 • encryption seiffro
 • export allforio
 • FAQ Cwestiynnau Poblogaidd)
 • feedback form ffurflen ymateb
 • finger byseddu
 • firewall mur cadarn
 • [to] flame fflamio
 • freenet rhadrwyd
 • freeware rhadwedd
 • gateway porth
 • help cymorth
 • hit taro / trawiad
 • home page tudalen gartref / hafan
 • host lletywr / lletya
 • hot link cysylltiad poeth / cyswllt chwilboeth
 • hotlist rhestr cysylltiadau poeth / rhestr chwilboeth
 • hotspot llecyn chwilboeth
 • HTML [hyper-text markup language] HTML neu Iaith Cofnodi Uwch-Destun
 • hyperlink hypergyswllt
 • hypermedia hypergyfrwng
 • hyperspace hyperofod
 • hypertext hyperdestun
 • image(s) delwedd(au)
 • import mewnforio
 • information packet pecyn gwybodaeth
 • inline image delwedd mewnlin
 • Internet Rhyngrwyd
 • Internet account cyfri rhyngrwyd
 • Internet service provider Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd
 • IP address cyfeiriad IP
 • ISDN [Integrated Services Digital Network] neu Rhwydwaith Ddigidol Gwasanaethau Integredig
 • leased line llinell log
 • load [file] llwytho [ffeil]
 • log file ffeil cofnod
 • login mewngofnodi
 • logon mewngofnodi
 • logoff allgofnodi
 • logout allgofnodi
 • mail-bomb bom-bost
 • mail-filter didolydd post
 • mailing list rhestr trafod
 • menu dewislen
 • MIME [Multipurpose Internet Mail Extension] neu Estyniad E-bost Rhyngrwyd Amlbwrpas
 • modem modem
 • moderated [mailing list] [rhestr drafod] gyda chymhedrolwr
 • multimedia amlgyfrwng
 • navigate gwelywio
 • netiquette rhwyd-foesau
 • netizen rhwyd-ddyn / gwe-ddyn / rhyngrwydydd
 • netzine gwegrawn
 • newsfeed cyflenwad newyddion
 • newsreader darllenydd newyddion
 • online ar-lein
 • password cyfrinair
 • plug-in ategyn
 • podcast podlediad
 • podcasting podledu
 • pointer pwyntydd
 • [operating] system system weithredu
 • POP [Post Office Protocol] PSP [Protocol Swyddfa Post]
 • [to] post postio
 • postmaster postfeistr
 • preference setting gosodiadau dewis
 • preview rhagolwg
 • protocol protocol
 • proxy dirprwy
 • radio button botwm radio
 • real-time chat sgwrs fyw
 • remote login mewngofnodiad pell
 • router trywyddwr
 • save [a file] cadw [ffeil]
 • script [cgi-bin, perl] sgript
 • search engine chwilotwr / chwiliadur
 • server [gopher, FTP etc] gweinydd, gwasanaethydd
 • server-side include cynhwysiad ochr-y-gweinydd /cynhwysiad ystlys gweinydd
 • shareware rhanwedd
 • shell account cyfrif cragen
 • signature [file] [ffeil] lofnod
 • SLIP/PPP SLIP/PPP
 • SMTP SMTP
 • sound player chwareydd sain
 • spamming sbamio
 • style ardull
 • subnet mask mwgwd is-rwyd
 • [to] surf syrffio
 • system cysawd
 • tag [HTML, ISMAP] tag
 • tele-cottage tele-fwthyn
 • tele-working tele-weithio
 • text-based [browser] [porwr] testun
 • under construction yn cael ei adeiladu
 • URL Uniform Resource Locator Lleolydd Adnoddau Unffurf
 • user defnyddiwr
 • username enw defnyddiwr
 • upload llwytho i fyny
 • viewer darllenydd
 • virtual [business, reality] [busnes, realiti] rhithwir
 • what's new beth sy'n newydd
 • webmaster gwefeistr
 • web page tudalen we
 • web site safle gwe / gwefan
 • wide band band llydan
 • World Wide Web [WWW] Y We Fyd-Eang

Gwelwch hefyd y wefan Kywiro, lle allwch chi gweld beth mae prosiectau cyfrifiadur eraill wedi gwneud gyda termau cyfrifiadurol.