Rwyf yn newydd i Wicipedia. Mae creu a golygu erthygla am fod yn rhan o fy her cymuned yn y Fagloriaeth Cymreig. Mae gennai ddiddordeb cryf mewn ysgrifennu, darllen, chwaraeon a cherddoriaeth.