Stop hand nuvola.svg
Warning!

Thank you, Cyrus noto3at bulaga, for your contributions to: Nestlé Bear Brand.

Sorry, but it was removed because your text appeared to be the product of an automatic translation engine (such as Google Translate).

A translation engine can be a useful aid, but you cannot rely on it to produce correct results. If you do make use of a translation engine you need to check the Welsh output and be sure that it says what you meant.

Thank you.

Confused?! Read an explanation to this garbled English message here

Stop hand nuvola.svg
Rhybudd!

Diolch, Cyrus noto3at bulaga, am eich cyfraniadau i: Nestlé Bear Brand.

Mae'n flin gennym ni, ond cafwyd gwared arni hi, oherwydd ymddengys mai cynnyrch peiriant cyfieithu awtomatig (fel Google Translate) oedd eich testun.

Gall peiriant cyfieithu fod yn gymorth defnyddiol, ond ni allwch ddibynnu arno i gynhyrchu canlyniadau cywir. Os ydych chi'n defnyddio peiriant cyfieithu mae angen i chi ddarllen y testun Cymraeg a sicrhau ei fod yn dweud beth oeddech chi'n ei olygu.

Diolch.