O dan arweiniad Arron Morris, rwyf yn mynychu sesiynau WiciMon. Edrychaf ymlaen at fod yn rhan o'r sesiynau hyn.