Cymro ydwi sydd â diddordeb yn y Gymraeg a'n chwaer ieithoedd ynghŷd a'n tafodiaethoedd cynhenid.