Rwyn disgybl chweched dosbarth, a rwyn cymryd rhan yn WiciMon er mwyn datbglygu sgiliau newydd ac ar gyfer her y gymuned i BAC.Rwyf hefyd gobeithio gallu dysgu y sgiliau yma i ddisgyblion eraill sydd yn yr ysgol.