Rwy'n gweithio dros dro yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac yn bwriadu ychwanegu nifer o luniau o gasgliadau perthnasol at erthyglau Cymraeg a Saesneg. Rwy'n ddefnyddiwr newydd felly 'bear with me'.

I'm presently working at the National Library of Wales and intend to add relevant photographs/pictures to Welsh and English articles. I am a new user so bear with me.

For more information see User:Paul Bevan