Siwmae! Twistedpiper dw i. Fy nodau yw cadw fersiwn gywir o ragfarn o hanes. Mae gen i lawer o feysydd o ddiddordeb. Mae rhyfelwyr cyfiawnder cymdeithasol (SJW) wedi gwahardd fy fersiwn Saesneg, felly byddaf yn canolbwyntio ar y Gymraeg, iaith fy nheulu.

Rydw i am dderbyn eich cwestiynau a gweithio gyda chi ar ehangu'r Gymraeg ar Wikipedia.