Mewnbwn gan un o athrawon yr ysgol, gyda chymorth rhai o'r disgyblion.