Deugain Merthyr Lloegr a Chymru

Deugain Merthyr Lloegr a Chymru yw'r term a ddefnyddir am ddeugain o ferthyron Catholig a ganoneiddiwyd ar 25 Hydref 1970 gan Pab Pawl VI i gynrychioli'r holl Gatholigion a ferthyrwyd yn Lloegr a Chymru rhwng 1535 a 1679.