Yng Nghymru a Lloegr roedd Dosbarth Trefol yn fath o ardal llywodraeth leol a oedd yn cwmpasu ardal drefol. Roedd gan ardaloedd trefol gyngor dosbarth trefol etholedig, a oedd yn rhannu cyfrifoldebau llywodraeth leol â chyngor sir.[1]

Dosbarth Trefol
Categori Dosbarth Llywydraeth Lleol
Lleoliad Cymru
Gweld yn Sir Weinyddol
Crëwyd gan Local Government Act 1894
Crëwyd Cymru 1894
Diddymwyd gan Local Government Act 1972
Diddymwyd Cymru 1974
Llywodraeth Cyngor Dosbarth Trefol
Israniadau Cymuned

Yng Nghymru a Lloegr, crëwyd ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig ym 1894 (gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1894) fel israniadau o siroedd weinyddol.

Diddymwyd pob dosbarth trefol yng Nghymru a Lloegr ym 1974 (gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972) ac fe'u hunwyd yn nodweddiadol ag dosbarth trefol neu fwrdeistrefi cyfagos i ffurfio dosbarth, a oedd yn cynnwys ardaloedd trefol a gwledig.

Cyfeiriadau

golygu