Dosbarthiad poblogaeth

Dosbarthiad poblogaeth yw sut mae poblogaethau'r byd wedi'u gwasgaru ar draws ardal benodol.

Nid yw poblogaeth y ddaear wedi ei ddosbarthu'n gyson. Fe welwn fod pobl yn tueddu i glystyru o amgylch y byd oherwydd ffactorau gwthio a ffactorau tynnu. Defnyddir map ddotiau i arddangos dosbarthiad poblogaeth yn effeithiol.

Gweler hefyd golygu