Grŵp → 7
↓ Cyfnod
4 25
 Mn 
5 43
 Tc 
6 75
 Re 
7 107
 Bh 

Mae elfennau grŵp 7 yn grŵp o elfennau (Metelau trosiannol) yn y tabl cyfnodol. Yn nhrefn IUPAC mae grŵp 7 yn cynnwys: manganîs (Mn), technetiwm (Tc), rheniwm (Re) a bohriwm (Bh).

Fel nifer o'r grwpiau eraill mae aelodau'r teulu hwn yn dangos yr un patrwm o ran eu electronnau yn enwedi ar du allan y gragen. Oherwydd hyn mae nhw'n ymateb yn debyg i'w gilydd:

Z Elfen Nifer yr electronnau
25 Manganîs 2, 8, 13, 2
43 technetium 2, 8, 18, 13, 2
75 rhenium 2, 8, 18, 32, 13, 2
107 bohrium 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2

Caiff yr elfennau hyn eu grwpio yn Grŵp 7 am un rheswm yn unig, sef fod iddynt oll saith electron. Does gan technetiwm ddim isotopau sefydlog.