Grŵp → 4
↓ Cyfnod
4 Haearn wedi'i gynhyrchu'n eloctrolytig, 99,97%+
26
Fe
5 Bar o rwtheniwm, 99,99%
44
Ru
6 Grisialau osmiwm, ≈99,99%
76
Os
7 108
Hs

Allwedd
Metalau trosiannol
Elfen primordaidd
Synthetig

Mae elfennau grŵp 8 yn grŵp o elfennau (Metelau trosiannol) yn y tabl cyfnodol. Yn nhrefn IUPAC mae grŵp 8 yn cynnwys y metalau trosiannol canlynol: haearn (Fe), rwtheniwm (Ru), osmiwm (Os) a hasiwm (Hs).

Cemeg golygu

Fel nifer o'r grwpiau eraill mae aelodau'r teulu hwn yn dangos yr un patrwm o ran eu electronnau yn enwedi ar du allan y gragen. Oherwydd hyn mae nhw'n ymateb yn debyg i'w gilydd ac eithrio twtheniwm:

Z Elfen Nifer yr electronnau
26 haearn 2, 8, 14, 2
44 rwtheniwm 2, 8, 18, 15, 1
76 osmiwm 2, 8, 18, 32, 14, 2
108 hasiwm 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2

Caiff yr elfennau hyn eu cynnwys yn Grŵp 7 am un rheswm yn unig, sef fod ganddyn nhw i gyd wyth electron. Dim ond yn y labordy y gellir cynhyrchu hasiwm.