Sefydliad elusennol

(Ailgyfeiriad o Elusen)

Mae'r diffiniad o sefydliad elusennol ac elusen yn amrywio o wlad i wlad, ac mewn rhai achosion ar yr ardal o'r wlad lle mae'r sefydliad elusennol yn gweithredu. Mae rheolaeth, eu sefyllfa treth a'r modd y mae deddfwriaeth elusennol yn effeithio ar sefydliadau elusennol hefyd yn amrywio.

Cymru a Lloegr

golygu

Diffiniad o sefydliadau elusennol

golygu

Mae elusen, neu sefydliad elusennol, yn fath arbennig o sefydliad gwirfoddol yng Nghymru a Lloegr.[1] Mae sefydliad gwirfoddol yn sefydliad sydd yno am resymau elusennol, cymdeithasol, dyngarol neu resymau eraill.[2] Mae angen i'r sefydliad ddefnyddio unrhyw elw ar gyfer swyddogaeth y sefydliad yn unig, ac nid yw'n rhan o unrhyw adran lywodraethol, awdurdod lleol neu gorff statudol arall.[3] Mae pob elusen yn sefydliad gwirfoddol, ond nid yw pob sefydliad gwirfoddol yng Nghymru a Lloegr yn elusennau.

Er mwyn i sefydliad gwirfoddol fod yn sefydliad elusennol, rhaid i nodau cyffredinol neu "bwrpas" y sefydliad, fod yn elusennol. Rhaid i holl bwrpasau'r sefydliad fod yn elusennol, am na all elusen gael rhai pwrpasau elusennol a rhai na sydd yn elusennol.[4]

Cyfeiriadau

golygu
  1. Charity Facts Archifwyd 2010-12-17 yn y Peiriant Wayback. Adalwyd 18-08-2008
  2. What is a charity or voluntary organization? Archifwyd 2021-01-26 yn y Peiriant Wayback. Institute of Fundraising Adalwyd 18-08-2008
  3. NCVO Voluntary organization definition Archifwyd 2009-04-29 yn y Peiriant Wayback. Adalwyd 23-08-2008
  4. Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr Adalwyd 20-08-2008