Pobl a adnabyddir gan gymdeithas neu ddiwylliant ydy enwogion.

Yn gyffredinol, derbynia enwogion sylw'r wasg ac yn aml dangosant bersonoliaeth allblyg. Mae pobl wedi datblygu i fod yn enwogion trwy amrywiaeth o ffyrdd, o'u proffesiwn, eu hymddangosiad y y cyfryngau torfol, eu prydferthwch neu ar ddamwain neu drwy gyd-ddigwyddiad pur. Weithiau daw person yn enwog am gyfnod byr iawn o amser. Yn ystod yr 21ain ganrif, mae diddordeb diddiwedd y cyhoedd ym mywydau enwogion wedi arwain at dŵf golofnau clecs, y papurau tabloid, paparazzi a blogio ymysg enwogion.

Mae'r diwydiannau cyfryngol yn rhannol gyfrifol am dŵf enwogion rhyngwladol ym myd actio a cherddoriaeth boblogaidd, gan alluogi enwogion i fod yn fwy gweladwy yn amlach ac mewn mwy o lefydd.

Chwiliwch am Enwog
yn Wiciadur.