Ffwythiant ciwbig

Ym mathemateg, ffwythiant ciwbig yw ffwythiant ar y ffurf

Graff ffwythiant ciwbig.

lle nad yw a yn 0.

Os gosodir , ceir hafaliad ciwbig ar y ffurf:

lle

(os a = 0, daw'r hafaliad yn hafaliad cwadratig).