Gallai Four Crosses gyfeirio at un o ddau bentref yng Nghymru (ymddengys ni cheir enwau Cymraeg amdanynt):