Gêm siawns yw gêm lle mae rhyw ddyfais hap yn dylanwadu'n gryf ar ganlyniad y gêm. Ymhlith y dyfeisiau cyffredin a ddefnyddir mae dis, topiau nyddu, cardiau chwarae, olwyn roulette, neu beli wedi'u rhifo wedi'u tynnu o gynhwysydd. Mae chwarae gêm siawns yn gamblo pan fo'r chwaraewr yn talu arian neu unrhyw beth o werth ariannol fe rhan o'r gêm.

Gêm siawns
Mae rwlet (roulette) yn gêm o siawns pur, heb sgil yn rhan o'r chwarae; ni all unrhyw strategaeth roi manteision i chwaraewyr, mae'r canlyniad yn cael ei bennu gan hap yn unig.
Mathgêm Edit this on Wikidata
Y gwrthwynebgêm o sgil Edit this on Wikidata

Mewn cyferbyniad i gêm o siawns, mae gêm o sgil yn un lle mae'r canlyniad yn cael ei bennu'n bennaf gan sgil feddyliol neu gorfforol y chwaraewr yn hytrach nag ar siawns.[1]

Er y gallai fod gan gêm siawns ryw elfen o sgil iddi, yn gyffredinol mae siawns yn chwarae mwy o ran wrth bennu ei ganlyniad. Efallai y bydd gan gêm o sgil elfennau o siawns hefyd, ond mae sgil yn chwarae mwy o ran wrth bennu ei ganlyniad.

Mae gamblo'n hysbys ym mron pob cymdeithas ddynol, er bod llawer o wledydd wedi pasio deddfau sy'n ei gyfyngu. Roedd pobl gynnar yn defnyddio esgyrn migwrn defaid fel dis. Mae rhai pobl yn mynd yn gaeth i gamblo, ac yn aml byddant mewn perygl o golli eu cartref, a phopeth arall.

Gall rhai gemau siawns hefyd gynnwys rhywfaint o sgil. Mae hyn yn arbennig o wir lle mae gan y chwaraewr neu'r chwaraewyr benderfyniadau i'w gwneud yn seiliedig ar wybodaeth flaenorol neu anghyflawn, fel blackjack. Mewn gemau eraill fel rwlet a punto banco (bacarát) dim ond maint y bet a'r gwrthrych y mae am betio arno y gall y chwaraewr ei ddewis; mae'r gweddill yn siawns, felly mae'r gemau hyn yn dal i gael eu hystyried yn gemau siawns gyda ychydig bach o sgiliau yn ofynnol.[2] Mae'r gwahaniaeth rhwng 'siawns' a 'sgil' yn berthnasol oherwydd mewn rhai gwledydd mae gemau siawns yn anghyfreithlon neu o leiaf yn cael eu rheoleiddio, ond nid yw gemau sgil.[3][4] Gan nad oes diffiniad safonedig, mae poker, er enghraifft, wedi cael ei ddyfarnu'n gêm siawns yn yr Almaen ond yn Efrog Newydd, mae'n gêm o sgil.[5]

Caethiwed

golygu

Gall pobl sy'n cymryd rhan mewn gemau siawns a gamblo ddatblygu dibyniaeth gref arnyn nhw.[6] Gelwir hyn y seicopatholeg o "gamblo patholegol". Yn ôl y seicdreiddiwr Edmund Bergler, mae chwe nodwedd o gamblwyr patholegol [7]

 1. Rhaid iddynt fod yn chwarae'n rheolaidd
 2. Mae'r gêm yn cael blaenoriaeth dros holl fuddiannau eraill y chwaraewr.
 3. Mae optimistiaeth yn y chwaraewr er ei holl brofiadau o fethiant dro ar ôl tro.
 4. Nid yw'r chwaraewr byth yn stopio nes ei fod yn ennill.
 5. Er gwaethaf y rhagofalon gwreiddiol, maent yn y pen draw yn cymryd gormod o risg.
 6. Ynddyn nhw mae profiad goddrychol o "wefr" (teimlad gwefreiddiol, cyffro, tensiwn, yn boenus ac yn ddymunol, ar yr un pryd) yn ystod cyfnodau'r chwarae.

Cyfeiriadau

golygu
 1. Dervishi, Kay (2019-06-18). "Other games of chance and skill on Albany's agenda". CSNY. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2021-05-18. Cyrchwyd 2018-06-25.
 2. "Baccarat Strategy Guide". CasinoObserver.com. Cyrchwyd 2013-03-06.
 3. McManus, James (24 Awst 2012). "Poker, an American Pastime and a Game of Skill". nytimes.com. Cyrchwyd 2018-06-25.
 4. Drape, Joe (4 Awst 2016). "Win for DraftKings and FanDuel Opens Door for Sports Betting in New York". nytimes.com. Cyrchwyd 2018-06-25.
 5. Secret, Mosi (21 Awst 2012). "Poker, a Game of Skill, Is Not Truly Gambling, a Judge Rules". The New York Times. Cyrchwyd 2018-06-25.
 6. "Gambling and chance" (yn Saesneg). SetThings. Cyrchwyd July 6, 2017.
 7. Edmund Bergler. "The Psychology of Gambling (1957)". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2015-11-23. Cyrchwyd 2021-12-05.