Agor y brif ddewislen

Enw person yw Gareth Roberts. Gallai Gareth Roberts gyfeirio at un o sawl person: