Gestapo

Heddlu cudd swyddogol yr Almaen Natsïaidd oedd y Gestapo (talfyriad o Geheime Staatspolizei: "Heddlu'r Wladwriaeth Gudd"). Gan ddechrau ym mis Ebrill 1934, roedd y sefydliad o dan weinyddiaeth y Schutzstaffel o dan arweiniad Heinrich Himmler, sef arweinydd yr SS a Phennaeth yr Heddlu Almaenig (Chef der Deutschen Polizei). O fis Medi 1939 ymlaen, gweinyddwyd y Gestapo gan y Reichssicherheitshauptamt (RSHA) ("Prif Swyddfa Diogelwch y Reich") a chawsai ei ystyried yn chwaer sefydliad i'r Sicherheitsdienst (SD) ("Gwasanaeth Diogelwch") ac yn is-swyddfa i'r Sicherheitspolizei (SIPO) ("yr heddlu diogelwch").

Asiantau'r gestapo mewn gwisg gyffredin yn ystod ymgyrchoedd y Bysiau Gwyn ym 1945
Rhesi o gyrff carcharorion yng ngwersyll crynhoi Lager Nordhauser, a reolwyd gan y Gestapo