Glofa Lewis Merthyr

Pwll glo ger Merthyr Tudful oedd Glofa Lewis Merthyr. Cafodd ei sylfaen ym 1891 gan Syr William Thomas Lewis, 1af Barwn Merthyr (1837-1914).

Ar fore 22 Tachwedd 1956, laddwyd naw dyn mewn damwain lofa.