Grid Cyfeiriadedd Rhywiol Klein

Bwriad Grid Cyfeiriadedd Rhywiol Klein yw i fesur cyfeiriadedd rhywiol ymhellach trwy ehangu ar y raddfa hŷn, Graddfa Kinsey, sy'n categoreiddio hanes rhywiol unigolyn o 0 (yn hollol heterorywiol) i 6 (yn hollol wrywgydiol). Defnyddiodd Fritz Klein mesur gwahanol o gyfeiriadedd:

Cyfeiriadedd rhywiol
rhan o rywoleg
Gwahaniaethau

Anrhywioldeb · Cyfunrywioldeb · Deurywioldeb · Heterorywioldeb · Hollrywioldeb · Paraffilia · Unrhywioldeb

Labeli

Cwestiynu · Hoyw · Lesbiad · Queer

Dulliau

Graddfa Kinsey · Grid Klein

Astudiaeth

Bioleg · Demograffeg · Meddygaeth · Seicoleg

Anifeiliaid

Cyfunrywioldeb
mewn anifeiliaid
 ·

Gweler hefyd

Rhyngrywioldeb · Trawsrywedd · Trawsrywioldeb

Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu
Gorffennol (holl fywyd lan at flwyddyn yn ôl) Presennol (12 mis diwethaf) Delfrydol (beth byddech chi eisiau?)
Atyniad rhywiol: I bwy ydych chi'n cael eich atynnu'n rhywiol?
Ymddygiad rhywiol: Gyda pwy ydych chi wedi cael rhyw?
Ffantasïau rhywiol: Amdano pwy mae eich ffantasïau rhywiol?
Hoffter emosiynol: Pwy ydych chi'n teimlo'n agosaf ato yn emosiynol?
Hoffter cymdeithasol: Pa rhywedd ydych chi'n cymdeithasu gyda?
Hoffter ffordd o fyw: Ym mha cymdeithas ydych chi'n hoff o dreulio'ch amser? Ym mha un ydych chi'n teimlo'n fwyaf cyffyrddus?
Hunan-uniaethiad: Sut ydych chi'n labelu neu uniaethu eich hunan?

Yn annhebyg i Raddfa Kinsey, mae Grid Klein yn ymchwilio i gyfeiriadedd rhywiol mewn tri chyfnod amser a gyda pharch i saith ffactor.

Gweler hefyd

golygu

Cyfeiriadau

golygu

Dolenni allanol

golygu