Gruffudd Maelor

Roedd Gruffudd Maelor yn enw ar ddau o dywysogion Powys Fadog: