Gall yr enwau gwiddonyn ac euddonyn gyfeirio at ddau grŵp o infertebrat:

Gall gwiddon gyfeirio hefyd at: