Arferiad ffasiynol o fynd allan heb ddillad isaf ydy gwneud comando neu mynd ar gomando. Caiff rhai pobl, yn enwedig merched wefr rhywiol o fflachio'n swil ar bersonau nad ydynt yn eu hadnabod mewn llefydd cyhoeddus fel trenau, caffis neu ar y stryd.

Datblygiad yw hyn o fflachio (nicers fel arfer) yn gyhoeddus. Mae dynion sy'n gwisgo cilt hefyd yn mwynhau fflachio a gwneud comando.

Yn Chile, mae'r ymddygiad yma o beidio a gwisgo nicers yn cael ei alw'n "andar a lo gringo" sef, "mynd fel Gringo" (Americanwr).

Gweler hefyd

golygu