Gwynllŵg

Mae Gwynllŵg (Saesneg: Wentlooge) yn enw ar ranbarth hanesyddol ar arfordir de-ddwyrain Cymru. Yn fwy penodol, gall gyfeirio at: