Diwrnod chwe mis calendr yn fanwl ar ôl (neu cyn) penblwydd, ac un o ddibenblwyddydd ydy hanner-penblwydd.

Does dim hanner-penblwydd gyda chi, os cawsoch chi'ch geni ar un o'r dyddiadau canlynol: