Cymeriad y Beibl yw Jonathan. Mab i'r brenin Saul oedd ef.

"David a Jonathan" gan Gustave Doré

Brawd Abinadab a ffrind Dafydd oedd Jonathan. Gwraig Dafydd oedd Michal, chwaer Jonathan.