Gall Joseff, hefyd Ioseff, Ioseph neu Joseph gyfeirio at: