Kia ora yw'r gair Māori am helo cyfarchiad cyffredin yn Saesneg Seland Newydd.

Digwyddiadau golygu

Ym 1984, cafodd gweithredwr ffôn yn Auckland, Naida Glavish, gyfarwyddyd i roi'r gorau i ddefnyddio'r ymadrodd kia ora yn dilyn cwynion. Gwrthododd wneud hynny, a ddenodd sylw'r cyhoedd. Digwyddodd digwyddiad tebyg yn 2014 pan waharddwyd gweithwyr KiwiYo yn Whangarei rhag defnyddio'r ymadrodd.