Gallai Llandrillo gyfeirio at un o ddau le yng Nghymru:

Gweler hefyd