Llyfr Lefiticus

yr trydydd llyfr yn Beibl, cyfansawdd yn 27 pennodau

Llyfr Lefiticus yw trydydd llyfr yr Hen Destament yn y Beibl. Yn ogystal mae'n drydydd llyfr y Pentateuch, neu Torah yr Iddewon. Fe'i priodolir i Moses. Daw'r enw o'r Lefiticiaid, un o ddeuddeg llwyth Israel a wasanaethai fel offeiriad etifeddol. Prif destun Lefiticus yw cyfraith grefyddol a seremonïol.

Ynddo ceir cyfarwyddiadau manwl ynglŷn ag aberthau a glanweithdra, sy'n dibynnu ar offeiriadaeth y Lefiticiaid eu hunain. Ceir yn ogystal cyfarwyddiadau ynglŷn â bywyd personol y credadyn, y pwump gwledd grefyddol genedlaethol a rheolau defnydd tir. Mae'n llyfr ceidwadol iawn.