Llyfr Numeri

yr bedwerydd llyfr yn Beibl, cyfansawdd yn 36 pennodau

Llyfr Numeri yw pedwerydd llyfr yr Hen Destament a'r Beibl. Ei awdur traddodiadol yw Moses. Fe'i gelwir yn Llyfr Numeri ("Llyfr y Rhifau") am ei fod yn cyfeirio at ddau gyfrifiad. Ei dalfyriad arferol yw 'Num.'

Mae'r naratif yn ymwneud â thaith yr Hebreaid o Fynydd Sinai i ffiniau Canaan ac yn esbonio pam na chawsent fynd i Dir yr Addewid. Fel canlyniad treuliasant ddeugain mlynedd yn crwydro yn anialwch Sinai. Mae'r llyfr yn cynnwys yn ogystal amryw ddeddfau.